خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

ارائه مشاوره فنی

ارائه مشاوره های فنی و اجرایی مناسب به مجریان پروژه های تونلی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در موفقیت نهایی پروژه و اجرای کار طبق برنامه زمانبندی و بودجه پیش بینی شده اولیه پروژه می باشد، عاملی که متاسفانه در بیشتر پروژه های اجرایی کشور به شکل مناسب مورد توجه قرار نگرفته و تبعات سنگین و جبران ناپذیری به دنبال دارد .
تاخیرات اجرا ، تجدید چند باره بودجه پروژه های عمرانی ، توقف عملیات اجرایی و غیره از جمله مشکلاتی هستند که ریشه در عدم اخذ مشاوره های فنی مناسب در تصمیم گیری های کلان ابتدایی پروژه ها دارد .

خدمات مشاوره ای  قابل ارائه  توسط شرکت تونل ساز ماشین:
• مشاوره در خصوص انتخاب دستگاه و تجهیزات متناسب با شرایط فنی پروژه
• مشاوره در خصوص جانمایی و ارائه طرح کلی کارگاه با هدف دستیابی به حداکثر راندمان کاری و بهره وری
• مشاوره در خصوص انجام مراحل بازرگانی و خرید دستگاه و تجهیزات
• مشاوره در خصوص نحوه راهبری و تنظیم پارامترهای حفاری
• مشاوره در زمینه ارائه راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات حفاری ناشی از برخورد با شرایط خاص زمین شناسی
• مشاوره در زمینه تهیه و تامین قطعات یدکی و مصرفی
• مشاوره در خصوص روشهای سرویس و نگهداری اصولی
• مشاوره تخصصی در خصوص رفع مشکلات الکتریکی و مکانیکی دستگاه و تجهیزات مربوطه