خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است.

تامین قطعات یدکی

با توجه به زمان بر بودن فرایند تهیه و تأمین قطعات یدکی و مصرفی دستگاه ها و تجهیزات حفاری مکانیزه و همچنین هزینه بالای توقف این تجهیزات، مدیریت تأمین قطعات یدکی از دغدغه های اصلی صاحبان این تجهیزات به شمار می آید .
عدم تهیه به موقع و مناسب قطعات یدکی کافی در انبار، همچنین صرف هزینه های بالا جهت انبار نمودن حجم بالایی از تجهیزات درانبار که در انتهای پروژه بیشتر آنها بدون استفاده باقی بماند هردو از ضعف های کارشناسی و مدیریتی تهیه و تأمین به شمار می آیند از نظر این شرکت تهیه و تأمین مهندسی شده و تخصصی می بایست به شکلی باشد که علاوه بر آنکه توقف دستگاه در اثر نیاز به قطعه یدکی به حداقل رسانده شود موجودی انبار در انتهای پروژه در حد معقول باشد تا سرمایه اجرایی پروژه که جهت پیش برد کار مورد نیاز است به شکل نامعقول و غیر منطقی در انبار پروژه بلوکه نگردد .
ارائه مشاوره  در خصوص تهیه و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز و مدیریت این بخش از خدماتی است که این شرکت در Package خدمات قابل ارائه خود به مشتریان پیشنهاد می نماید .