خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است.

نصب و راه اندازی

مونتاژ دقیق و مناسب با درنظر گرفتن مشخصات فنی دستگاه و نیازهای پروژه و ارائه آموزش های لازم به پرسنل اجرائی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار در موفقیت پروژه های مکانیزه محسوب می شود ، عدم دسترسی مناسب به بسیاری از تجهیزات کلیدی دستگاه پس از شروع عملیات حفاری علت اصلی این موضوع می باشد . توقفات بلند مدت دستگاهها در بدترین شرایط محیطی جهت ایجاد امکان دسترسی به تجهیزاتی از قبیل Main Drive ، شیلدها ، کاترهد و غیره از مشکلاتی است که در اثر عدم توجه کافی به اصول مونتاژ و راه اندازی حادث می شود .
شرکت تونل ساز ماشین همواره سعی داشته تا مشخصات فنی پروژه و نیازهای مرتبط با آن را در زمان مونتاژ و راه اندازی لحاظ نموده و با ارائه آموزش های کلاسی و عملی مناسب در طول مونتاژ و عملکرد اولیه دستگاه از راندمان کاری قابل قبول آن در طول پروژه اطمینان حاصل نماید .