خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

طراحی و ساخت

شرکت تونل ساز ماشین با بهره گیری از تجربه حاصله از پروژه های مکانیزه انجام شده در کشور و در راستای خود کفائی در این صنعت اقدام به گرد آوری تیمی مجرب متشکل از کارشناسان زبده دستگاه TBM  و مهندسین طراحی و ساخت نموده است تا با تلفیق این دو بخش بتواند قدم در مسیر طراحی و ساخت دستگاههای مکانیزه حفر تونل TBM و تجهیزات مرتبط با آن گذارد .
استفاده از قطعات کلیدی دست دوم و طراحی و ساخت داخلی سایر تجهیزات سیاستی است که این شرکت جهت ایجاد اطمینان لازم از عملکرد بدون نقص دستگاههای اولیه از آن بهره خواهد برد . 

در این راستا فعالیت تیم های طراحی و ساخت در چهار حوزه ذیل متمرکز خواهد بود :
• طراحی و ساخت دستگاههای حفار مکانیزه TBM  و MTBM
• طراحی و ساخت سیستم های نوار نقاله تونل Tunnel Conveyor System
• طراحی و ساخت لوکوموتیو و تجهیزات رولینگ استاک
• طراحی و ساخت ابزار های برشی