خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است.

آشنایی با دستگاه های حفاری مکانیزه

ردیف نام دوره کد دوره مدت دوره تاریخ شروع دوره زمان برگزاری دوره شهریه ثبت نام آنلاین
1 دوره آموزشی آشنایی با دستگاه های TBM 1250 100 ساعت 1 مهر ماه 1399 مهر 99
افزودن به لیست درخواست فرم درخواست ثبت نام