خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است.

اتوماسیون صنعتی

ردیف نام دوره کد دوره مدت دوره تاریخ شروع دوره زمان برگزاری دوره شهریه ثبت نام آنلاین
1 دوره آموزشی PLC مقدماتی 1240 40 ساعت 1 مهر ماه 1399 مهر 99
2 دوره آموزشی PLC پیشرفته 1241 40 ساعت 1 مهر ماه 1399 اردیبهشت 99
افزودن به لیست درخواست فرم درخواست ثبت نام