خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

اتوماسیون صنعتی

ردیف نام دوره کد دوره مدت دوره تاریخ شروع دوره زمان برگزاری دوره شهریه ثبت نام آنلاین
1 دوره آموزشی PLC مقدماتی 1240 40 ساعت 1 مرداد ماه 1397 مرداد 97
2 دوره آموزشی PLC پیشرفته 1241 40 ساعت 1 مرداد ماه 1397 مرداد 97
افزودن به لیست درخواست فرم درخواست ثبت نام