خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است.

مکانیک و هیدرولیک

ردیف نام دوره کد دوره مدت دوره تاریخ شروع دوره زمان برگزاری دوره شهریه ثبت نام آنلاین
1 دوره آموزشی هیدرولیک مقدماتی 1230 60 ساعت 1 مهر ماه 1399 مهر99
2 دوره آموزشی هیدرولیک پیشرفته 1231 40 ساعت 1 مهر ماه 1399 مهر 99
افزودن به لیست درخواست فرم درخواست ثبت نام