خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

مکانیک و هیدرولیک

ردیف نام دوره کد دوره مدت دوره تاریخ شروع دوره زمان برگزاری دوره شهریه ثبت نام آنلاین
1 دوره آموزشی هیدرولیک مقدماتی 1230 60 ساعت 1 مرداد ماه 1397 مرداد 97
2 دوره آموزشی هیدرولیک پیشرفته 1231 40 ساعت 1 مرداد ماه 1397 مرداد 97
افزودن به لیست درخواست فرم درخواست ثبت نام