خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است.

برق و الکترونیک

ردیف نام دوره کد دوره مدت دوره تاریخ شروع دوره زمان برگزاری دوره شهریه ثبت نام آنلاین
1 دوره آموزشی برق و الکترونیک مقدماتی 1220 40 ساعت 1 مهر ماه 1399 مهر 99
2 دوره آموزشی برق و الکترونیک پیشرفته 1221 40 ساعت 1 مهر ماه 1399 اردیبهشت 99
افزودن به لیست درخواست فرم درخواست ثبت نام