خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است.

مسئول شیفت

تعداد نمایش در صفحه :‌
 • کد کارشناس: #4-102

  مسئول شیفت

  انتخاب مشاهده خلاصه مشخصات
  • مشخصات فردی:
   - مرد ، 37سال ، متاهل

   تجارب کاری:
   - پروژه انتقال آب شهدای بازی دراز
   - پروژه انتقال آب سد آزاد
   - پروژه مترو قم
   - پروژه تونل انتقال آب نوسود قطعه 1 الف – کرمانشاه
   - پروژه تونل انتقال آب نوسود قطعه 2 ب – کرمانشاه

   مهارت ها تخصصی:
   • مونتاژ و دمونتاژ دستگاه TBM
   • رفع مشکل سیستم هاي کامپیوتري دستگاه و ارتباط شبکه مسیر تونل
   • تجزیه و تحلیل عملکرد حفاري و ارائه راهکار جهت بهبود روند حفاري
   • ارائه راهکار در خصوص عبور از شرایط سخت مثل : آب ، گاز و ریزش تونل و غیره


  دانلود رزومه
 • کد کارشناس: #4-101

  مسئول شیفت

  انتخاب مشاهده خلاصه مشخصات
   مشخصات فردی:
   - مرد ، 35سال ، متاهل

   تجارب کاری:
   - شرکت رهاب- توسعه مناب آب و نیروی ایران
   - پروژه انتقال آب نوسود
   - شرکت ابزارتونل پیشرو
   - شرکت فلات قاره - عملیات اکتشاف نفت (OEOC)

   مهارت های تخصصی:

   • دارای 2 گواهینامه ایمنی و 1 گواهینامه امداد و نجات از قرارگاه سازندگی قائم
   • دارای چندین گواهینامه استخراج و اکتشاف در زمینه معدن از سازمان نظام مهندسی

  دانلود رزومه