خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

طراحی و ساخت

شرکت تونل ساز ماشین با بهره گیری از امکانات ساخت مناسب و تیم کارشناسی مجرب قابلیت طراحی و ساخت دستگاه های حفار تمام مکانیزه TBM و تجهیزات مرتبط آن از قبیل سیستم های حمل مصالح تونلی Tunnel Conveyor Belt ، تجهیزات ریلی Rolling Stock Equipment  و ابزارهای برشی Cutting Tools را دارد.
سیاست این شرکت در راستای رقابت پذیری و افزایش بهره وری استفاده از قطعات کلیدی (Key Parts) دست دوم در تولید دستگاه ها می باشد .