خانه، تامین تجهیزات تونلینگ، طراحی و مشاوره | تونل ساز ماشین

ماموریت ما همراه شما بودن تا انتهای پروژه است.

مشاوره و اجرا

شرکت تونل ساز ماشین با بهره گیری از تیم کارشناسی مجرب، متشکل از مهندسین طراح و تکنسینهای مجرب و کار آزموده تونل، آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای و یا مشارکت در اجرای پروژه های تونلی شما کارفرمایان محترم می باشد.
خدمات اجرایی این شرکت در قالب راهبری کامل دستگاه TBM و تجهیزات مربوطه، انجام بازدید های دوره ای، رفع مشکلات فنی، انجام فعالیت های مونتاژ و راه اندازی و غیره قابل ارائه می باشد.